Struktura

Sieci strukturalne to instalacje okablowania służące do transmisji danych Ethernet. Niezbędnym elementem finalizującym każdą wykonaną sieć strukturalna są pomiary. Producenci osprzętu jak i okablowania gwarantują jakość i działanie sieci opartych na swoich komponentach tylko po pozytywnej analizie danych pomiarowych. Ponadto najnowsze technologie transmisji miedzianej opartej o osprzęt klasy 7 wymagają szczególnej staranności i jakości montażu. Jedyną możliwością weryfikacji prawidłowo wykonanej instalacji strukturalnej jest wykonanie badań odpowiednim miernikiem.

Nasza firma wyposażona jest w Mierniki okablowania LanTEK III- 1000 firmy IDEAL Networks, urządzenie umożliwia:

- pomiary i certyfikację w paśmie od 1 do 1000 MHz 7A/7/6A(10GbE)/6/5E/5/3 oraz klasy ISO F A /F/E A /E/D/C,
- weryfikacje uszkodzeń
- pomiar podstawowych i zawansowanych parametrów związanych z certyfikacją do odpowiedniej klasy

Urządzenie Lantek III - 1000 posiada IV poziom dokładności pomiaru niezależnie zweryfikowany przez labolatorium ETL.